Najčešća pitanja

ENC uređaji mogu se kupiti na prodajnim mjestima Hrvatskih autocesta u uredovnom radnom vremenu. 

ENC paketi mogu se kupiti na prodajnim mjestima Hrvatskih autocesta u uredovnom radnom vremenu i na naplatnim postajama od 6:00 do 22:00 sata. 

Cijena ENC uređaja iznosi 15,00 EUR s uključenim PDV-om.

ENC paketi su pretplatni proizvodi koji uključuju ENC uređaj i određeni iznos cestarine s obračunatim popustom od 21,74% koji su namijenjeni vozilima I. i II. skupine vozila.

Paket "S" 60,00 EUR za I. skupinu vozila, ENC uređaj (15,00 EUR) + vrijednost cestarine 57,50 EUR

Paket "M" 90,00 EUR za I. skupinu vozila, ENC uređaj (15,00 EUR) + vrijednost cestarine 95,84 EUR

Paket "L" 120,00 EUR za I. skupinu vozila, ENC uređaj (15,00 EUR) + vrijednost cestarine 134,17 EUR

Paket "L2" 120,00 EUR za II. skupinu vozila, ENC uređaj (15,00 EUR) + vrijednost cestarine 134,17 EUR

Tijekom radnog vremena na prodajnim mjestima Hrvatskih autocesta ENC uređaj možete nadoplatiti kunskom gotovinom ili bankovnim karticama dok se na naplatnim stazama nadoplata može izvršiti kunskom gotovinom, eurima ili bankovnom karticom od 00:00 do 24:00 sata.Osim na navedeni način ENC uređaj možete nadoplatiti virmanom, SMS bonovima, putem WEB portala naplate bankovnim karticama i internet bankarstvom. Nadoplata ENC računa te putem internet bankarstva, a vrši se na sljedeći način, uplatom na:

 • žiroračun HAC-a broj 2340009-1502010330,
 • IBAN: HR1523400091502010330 gdje se u pozivu na broj upisuje prvih 12 znamenki s ENC uređaja
 • kreiranjem ponude putem web portala naplate https://prodaja.hac.hr na kojoj je vidljiv poziv na broj

Ako plaćate Aircash aplikacijom:

 • preuzmite Aircash aplikaciju na Google Playu ili App Storeu i kreirajte profil
 • uplatite novac na Aircash novčanik gotovinom ili karticom
 • u uslugama odaberite ENC uređaj te unesite 12-znamenkasti kod ENC uređaja i email
 • unesite iznos i ENC uređaj je trenutačno nadoplaćen
 • Broj ENC uređaja i email adresu potrebno je upisati samo prvi put jer će ostati spremljeni za sve buduće nadoplate. Saznajte više na https://aircash.eu/poslovni-partneri/hac/

ENC uređaj nije vezan uz registracijsku oznaku vozila već za skupinu vozila za koju je uređaj registriran pri kupnji te se ENC uređaj može koristiti za vozila iste skupine, ali ne istovremeno na način da se jedan te isti ENC uređaj koristi za plaćanje cestarine za više vozila. Izuzetak navedenom su ENC uređaji usluge naknadnog terećenja za vozila III. i IV. skupine vozila koji su vezani na registracijsku oznaku vozila i mogu se koristiti isključivo za vozilo te registracijske oznake i skupine vozila za koju je i ugovorena navedena usluga.

Nadoplatu SMS bonom možete izvršiti na dva načina:

Putem SMS-a
 • U SMS poruku upišite 14-znamenkasti broj s SMS bona
 • Nakon povlake prepišete prvih 12 znamenki s vašeg ENC uredaja (taj broj nalazi se s lijeve strane uređaja)
 • Ovako bi trebala izgledati poruka za broj SMS bona 12345678901234 i broj ENC-a 021098765432 : Primjer poruke: 12345678901234-021098765432
 • Pošaljite poruku na broj 611000
 • Pošaljite poruku na +385912080422 ako ste korisnik mobilnog uređaja stranog operatera
 • Ubrzo nakon slanja, stići će vam obavijest o uspješnoj nadoplati vašeg ENC računa.
 • Korisnici ENC SMS usluge plaćaju poslanu SMS poruku prema standardnom cjeniku telekom operatera čiju uslugu koriste.
Putem WEB portala naplate
 • Nakon prijavljivanja na WEB portal naplate izaberete opciju nadoplata bonom i upišete 14- znamenkasti broj s SMS bona te nakon toga izaberete opciju provedi nadoplata
Nadoplata SMS bonom putem mobilnog uređaja može se izvršiti samo putem mobilnih uređaja operatera koji posluju unutar RH.SMS bonove za nadoplatu možete kupiti na svim naplatnim postajama od 00:00 do 24:00 sata, na prodajnim mjestima Hrvatskih autocesta d.o.o. u uredovno vrijeme te na sljedećim prodajnim mjestima: TISAK, INA, CRODUX DERIVATI, TIFON, PETROL, APIOS, ZAGREBAČKA BANKA, iNOVINE, HRVATSKA POŠTA i HRVATSKA POŠTANSKA BANKA.
ENC uređaj može se koristiti za plaćanje cestarine nakon proteka roka od 30 minuta od sklapanja i izvršenja ugovora o kupoprodaji ENC uređaja na autocestama pod upravljanjem HAC-a te nakon proteka roka od 2 sata na autocestama pod upravljanjem drugih upravitelja. Iznimno, nadoplate ENC računa putem virmanskih uplata evidentirane su sljedeći radni dan, dok su iste vikendom i blagdanom evidentirane dva dana nakon uplate (Pojašnjenje: Izvodi banaka knjiže se svako jutro (osim nedjelje i blagdana) za uplate od prethodnog dana).

Razlika između navedenih ENC uređaja je u popustu na cestarinu ovisno o modelu pretplate za koji se odlučite.

 • ENC 21,74% omogućava isti popust tijekom cijele godine.
 • ENC sezonski 33,48% omogućava ISTI popust u razdoblju od 01.11. do 31.3., a izvan navedenog razdoblja vrijedi popust od 21,74%. U razdoblju od 01.11. do 31.03. određen je minimalan iznos uplate koji ovisi o kategoriji vozila te pravnoj ili fizičkoj osobi.
 • ENC trajni nalog omogućava korisnicima plaćanje cestarine preko kreditnih kartica za sve skupine vozila kroz sustav naknadnog obračuna popusta:

Sve skupine vozila putem trajnog naloga ostvaruju popust od 13,04%.

Vozila III i IV skupine putem trajnog naloga vezanog za kreditnu karticu ostvaruju popust na cestarinu od 30,43%. Ako je vozilo emisijskog razreda EURO 4 ostvaruje dodatni popust od 3%, za EURO 5 i EEV popust od 5%, a za EURO 6 popust od 7%. Za korisnike ove usluge ENC uređaji vezani su uz registracijsku oznaku vozila. ENC trajni nalog može se ugovoriti kreditnim karticama izdanim u RH te putem INA kartice, kao i DKV i UTA karticama.

Ugovorna kazna je kazna koja se naplaćuje korisniku koji nije postupao sukladno Općim uvjetima naplate cestarine. Naplaćuje se u visini dvostrukog iznosa cestarine za najdužu relaciju i odgovarajuću skupinu vozila od mjesta izlaza za korišteni pravac autoceste. Ugovorna kazna u visini dvostrukog iznosa cestarine za najdužu relaciju i odgovarajuću skupinu vozila od mjesta izlaza za korišteni pravac autoceste korisniku se naplaćuje ako:
 • na izlaz naplatne postaje dođe bez zapisa na tranzitnom mediju
 • na izlaz naplatne postaje dođe s zapisom na tranzitnom mediju koji je stariji od 24 sata, a nema dokaza o razlogu zadržavanja na autocesti
 • na izlazu naplatne postaje ne koristi podatak s tranzitnog medija kojim je ostvario ulaz na autocestu

Prigovor ili reklamacija (cijena cestarine, ENC...) može se izjaviti usmeno putem besplatnog telefona 0800 0422, putem elektroničke pošte na email: info-naplata@hac.hr i na svakoj naplatnoj postaji.

Prigovor se rješava najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka.Ako se ne može riješiti u toku od 15 dana korisnik će biti obaviješten o razlozima kašnjenja i naznakom kada će biti odgovoreno.
R1 račune možete dobiti tako da original račune od cestarine (koje ste dobili na naplatnim kućicama) pošaljete s osobnim podacima / podacima tvrtke ili vašeg obrta (obavezno upisati OIB) na adresu: Hrvatske autoceste d.o.o., Sektor za naplatu cestarine, Jadranska avenija 6, 10 250 Zagreb.
Maksimalno dozvoljeno vrijeme zadržavanja na autocesti je 24 sata.
Ne postoji vremensko ograničenje u kojem se mora potrošiti iznos uplaćen na račun ENC uređaja.
Minus na ENC uređaju nije propisan, ali je dozvoljen u visini jedne transakcije. Korisnik je naknadno dužan uplatiti nedozvoljeno prekoračenje u roku od 30 dana od dana prekoračenja, u protivnom se korisniku dostavlja opomena pred tužbu i pokreće postupak naplate potraživanja. Ukoliko korisnik nema sredstava na svom ENC računu ne može koristiti ENC stazu za naplatu cestarine.

Stanje računa ENC uređaja možete provjeriti na više načina:

 • Putem WEB portala naplate
 • Pozivom na INFO telefon 0800 - 0422
 • Osobno na prodajnim mjestima Hrvatskih autocesta d.o.o
 • Putem mobilnog uređaja slanjem SMS poruke sadržaja tiskano slovo S, zatim upišete povlaka, nakon povlake prepišite prvih 12 znamenki sa vašeg ENC uređaja. (Primjer kako bi poruka trebala izgledati: S-061098765432). Ispisanu poruku pošaljite na 611 000. Korisnici ENC SMS usluge plaćaju poslanu SMS poruku prema standardnom cjeniku telekom operatera čiju uslugu koriste. Provjera stanja ENC uređaja putem mobilnog uređaja može se izvršiti samo putem mobilnih uređaja operatera koji posluju unutar RH.

SMS bonove za nadoplatu možete kupiti na slijedećim prodajnim mjestima: TISAK, INA, CRODUX DERIVATI, TIFON, APIOS, ZAGREBAČKA BANKA, iNOVINE, HRVATSKA POŠTA, HRVATSKA POŠTANSKA BANKA i PETROL. HAC SMS bonovi mogu se kupiti u apoenima od 20, 50, 100 i 160 EUR. Korisnici ENC SMS usluge plaćaju poslanu SMS poruku prema standardnom cjeniku telekom operatera čiju uslugu koriste.

Putem WEB portala https://prodaja.hac.hr Korisnicima ENC pretplate omogućena je nadoplata ENC uređaja kreditnom karticom, nadoplata SMS bonom, nadoplata ponudom (samostalno kreiranje ponuda za nadoplatu virmanom ili internet bankarstvom), uvid u stanje pretplatnog računate ispis prometa po ENC uređaju, odnosno pregled napravljenih transakcija po ENC uređaju.
Popust na ENC obračunava se prilikom svake uplate na ENC računu. Ovisno o modelu pretplate i popusti su različiti.

Koje podatke o korisnicima prikupljaju Hrvatske autoceste d.o.o. ?

HAC prikuplja i obrađuje osobne podatke Korisnika sukladno Uredbi (EU) Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) te sukladno drugim važećim propisima o zaštiti osobnih podataka, i to:
 • identifikacijske podatke Ispitanika - korisnika autoceste (ime, prezime, datum rođenja OIB, IBAN, broj osobne iskaznice);
 • kontakt podatke (adresa, telefon, email adresa, fax);
 • broj kreditne kartice, broj bankovnog računa;
 • eventualno, ostale podatke vezane uz svrhu obrade, odnosno izvršenje zakonskih i ugovornih obveza.

Korištenjem autoceste automatski nastaju i prikupljaju se i drugi podaci povezani s korištenjem usluge: podatak o ulaznoj i izlaznoj naplatnoj postaji, datum, vrijeme ulaska i izlaska s autoceste, slikovni i video zapisi na naplatnim postajama i pojedinim dionicama autoceste (čvorovi, tuneli) koji, ovisno o uvjetima snimanja i kutu kamere, mogu obuhvatiti registarsku oznaku vozila te sliku vozača i suvozača u vozilu.

Gore navedeni podaci prikupljaju se: u svrhu zasnivanja ugovornog odnosa za usluge elektroničke naplate cestarine, prije samog sklapanja ugovora, tijekom izvršenja ugovora za usluge elektroničke naplate cestarine, prilikom svakog korištenja autoceste, prilikom obraćanja Korisnika HAC-u na prodajnim mjestima odnosno putem službe za korisnike telefonski, na adresu elektronske pošte ili na poštansku adresu, prilikom posjete službenoj web stranici HAC-a. https://prodaja.hac.hr

Obradu osobnih podataka Korisnika HAC također može provoditi u svrhu osiguravanja sigurnosti usluge, sprečavanja i otkrivanja zlouporaba i drugih štetnih radnji počinjenih na autocesti na štetu HAC-a, Korisnika i drugih osoba, kao i u svrhu istraživanja i analize tržišta.

Snimaju li se telefonski razgovori s operaterima ?

Telefonski razgovori Korisnika s radnicima HAC-a mogu biti snimani i korišteni u svrhu unapređenja usluge i kvalitete rada radnika HAC-a te rješavanja prigovora i pritužbi Korisnika. Prije početka razgovora Korisnik se obavještava da će razgovor biti sniman.

Kome je HAC dužan dostaviti prikupljene podatke?

Na temelju pisanog zahtjeva nadležnih državnih tijela (npr. suda i policije), utemeljenih na važećim propisima, HAC je dužan dostaviti odnosno omogućiti pristup osobnim podacima Korisnika.

Mogu li zatražiti uvid, promjenu ili brisanje prikupljenih osobnih podataka?

Osobni podaci se prikupljaju, pohranjuju i obrađuju koliko je potrebno za izvršenje svrhe u koju su prikupljeni. Podaci o Korisnicima čuvaju se za vrijeme trajanja ugovornog odnosa te nakon prestanka ugovornog odnosa ukoliko za to postoji zakonska obveza ili legitimni interes HAC-a kao što je naplata potraživanja prema Korisniku, u kojem se slučaju podaci čuvaju 5 godina u skladu s općim zastarnim rokom.

Sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka te Općoj uredbi o zaštiti podataka, HAC će na zahtjev Korisnika, ovisno o pravnom temelju obrade pojedinih osobnih podataka, omogućiti pristup, ograničenje obrade, prijenos, ispravak i brisanje osobnih podataka.

Navedena prava Korisnici mogu ostvariti podnošenjem zahtjeva na email adrese: info-naplata@hac.hr te sluzbenikzazop@hac.hr , putem redovne pošte kao i osobno na Ovlaštenim prodajnim mjestima HAC-a.

Gdje su dostupni akti koji reguliraju obradu i zaštitu osobnih podataka?

Akti Politika obrade i zaštite osobnih podataka Hrvatskih autocesta d.o.o. kao i Opći uvjeti korištenja autoceste i naplate cestarine dostupni su na službenoj web stranici HAC-a www.hac.hr.